enzymy trawienne

All posts tagged enzymy trawienne

Enzymy trawienne

Enzymy trawienne – do czego służą?

Enzymy trawienne przewodu pokarmowego zaliczają się w większości do enzymów hydrolitycznych. Są one katalizatorem rozkładu związków bardzo złożonych do prostszych. Enzymy trawienne możemy podzielić na: peptydazy, amylazy, lipazy i nukleazy. Synteza i wydzielanie peptydaz odbywa się w formie nieczynnych proenzymów, które przyjmują postać aktywną dopiero w przewodzie pokarmowym. Powodują one rozpad wiązań peptydowych w białkach. Rozpad wiązań glikozydowych w węglowodanach powodują zaś amylazy. Lipazy służą do hydrolizy wiązań estrowych w tłuszczach. Ich działanie wspomagane jest przez żółć. Nukleazy możemy podzielić pod względem miejsca oddziaływania na endonukleazy, które powodują rozpad wiązań fosfodiestrowych co prowadzi do powstania oligonukleotydów. Enzymy trawienne zwane egzonukleazami powodują odłączanie nukleotydów od kwasu nukleinowego. Enzymy trawienne zwane nukleazami możemy podzielić również pod względem rodzaju kwasu nukleinowego, na który oddziałują. Na kwasy rybonukleinowe oddziałują RNA czyli rybonukleazy. Na kwas deoksyrybonukleinowy oddziałują DNA czyli deoksyrybonukleazy. Enzymy trawienne są bardzo ważne dla procesu trawienia http://www.oczyszczanie-organizmu.com/produkty/enzymy-trawienne/. Continue Reading